Hoppa till innehåll
Media

Handläggningen av asylärenden vid högsta förvaltningsdomstolen effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.15
Pressmeddelande
Vid ingången av nästa år ska besvärstillståndsärenden som gäller asyl och annat internationellt skydd avgöras i en mindre sammansättning vid högsta förvaltningsdomstolen än för närvarande. Framöver ska domstolen kunna fatta beslut om beviljande av besvärstillstånd i en sammansättning med två domare i stället för tre. Om ledamöterna inte är eniga om avgörandet, ska ärendet överföras till en sammansättning med tre eller flera ledamöter för avgörande.

Republikens president stadfäster lagändringen fredagen den 11 december. Den nya bestämmelsen tillämpas på alla asylärenden som är anhängiga den 1 januari 2016 och som avgörs vid högsta förvaltningsdomstolen efter det.

Migrationsverkets asylbeslut får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Om besvärstillstånd inte beviljas, avslutas behandlingen av ärendet och förvaltningsdomstolens beslut står fast. Om besvärstillstånd beviljas, ska ärendet behandlas i normal ordning vid högsta förvaltningsdomstolens sammanträde, som vanligen omfattar fem domare.

Ytterligare upplysningar:
Petri Saukko, projektchef, tfn 050 520 9311, och
Heikki Liljeroos, regeringsråd, tfn 02951 50428
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen