Hoppa till innehåll
Media

Utredningskommission ska reda ut knivdådet i Åbo

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2017 13.37
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag tillsatt en oberoende utredningskommission i enlighet med lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser för att reda ut knivdådet i Åbo den 18 augusti. Kommissionen förväntas komma med rekommendationer om hur man i framtiden kan förhindra motsvarande dåd eller lindra följderna av dem.

I knivdådet i Åbo dog två och skadades åtta personer. Polisen undersöker gärningarna som två mord som begåtts i terroristiskt syfte och åtta mordförsök som begåtts i terroristiskt syfte. En person är häktad misstänkt för dådet.

I utredningskommissionens arbete är det fråga om att reda ut en exceptionell händelse, om vilken föreskrivs i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser. Utgående från detta kan en synnerligen allvarlig händelse, som inte är en olycka men som har lett till döden eller har hotat eller allvarligt skadat samhälleliga basfunktioner bli föremål för utredning.  Syftet med utredningen är att öka den allmänna säkerheten, inte att klarlägga rättsligt ansvar. I detta skiljer sig arbetet från t.ex. polisens förundersökning.

Utredningskommissionen, som verkar i anslutning till justitieministeriet, leds av ledande utredare Kai Valonen från Olycksutredningscentralen. Medlemmar är psykologie doktor Mika Hatakka, ansvarige läkaren för prehospital akutsjukvård Vesa Lund (Satakunta sjukvårdsdistrikt), äldre forskare Olli Ruohomäki (Utrikespolitiska institutet), ansvarsområdesdirektör Tarja Wiikinkoski (Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland), filosofie magister Kari Ylönen och chefskoordinatorn för invandrararbete Marja Nyrhinen (Tammerfors stad).

Utredningskommissionen är självständig och oberoende i sitt uppdrag. Kommissionen har en synnerligen omfattande rätt till information. I utredningen kan den beakta andra utredningar och rapporter, såsom polisens förundersökningsmaterial, vilka anknyter till saken. I utredningen klargörs bl.a. verksamheten vid och informationsgången mellan räddningsväsendet, den prehospitala akutsjukvården, det psykosociala stödet, polisen och migrationsmyndigheterna.

Utredningskommissionen upprättar en utredningsrapport som ges till statsrådet. Den innehåller ett referat av händelseförloppet och de omständigheter som ledde till dessa samt säkerhetsrekommendationer till myndigheterna och övriga aktörer för eventuella nya motsvarande händelser. Utredningsrapporten är offentlig.

Målet är att utredningskommissionen ska få sin utredning klar under sommaren 2018.

Mera information:

ledande utredare Kai Valonen, Olycksutredningscentralen, tfn 02951 50707, e-post: [email protected] 

Tillbaka till toppen