Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om placering av häktade och om fångtransporter reformeras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2020 10.40
Nyhet

Lagstiftningen om placering av häktade och om fångtransporter ska reformeras. Ett av målen för reformen är att man efter 2025 inte längre ska placera häktade i polisens utrymmen efter häktningsrättegången. Ett annat mål är att utveckla arbetsfördelningen mellan myndigheterna när det gäller fångtransporterna.

De internationella och nationella tillsynsorganen har uppmanat Finland att sluta placera häktade i polisens fängelser, eftersom de inte har ändamålsenliga utrymmen för utevistelse, besök och annan verksamhet.  

Justitieministeriet har tillsatt en styrgrupp som stöd för reformen av lagstiftningen. Styrgruppens mandattid löper ut vid utgången av 2023. Beredningen av reformen ska ske i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsätts av Rättsregistercentralen och Polisstyrelsen.

Ytterligare information: Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 520, e-post: fö[email protected]

Reformen av lagstiftningen om fångtransporter

Tillbaka till toppen