Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår förbättringar i kampen mot penningtvätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2010 10.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriet s arbetsgrupp föreslår åtgärderför att effektivisera kampen mot penningtvätt. Innehav av tillgångar som förvärvats genom brott i syfte att dölja eller maskera vinning av brott ska bli straffbart och straffansvaret för företag och organisationer utvidgas. Arbetsgruppen konstaterar att Finlands lagstiftning uppfyller de skyldigheter som uppställs i internationella förpliktelser. Arbetsgruppen var enhällig.

Arbetsgruppen föreslår att innehav av tillgångar som förvärvats genom brott fogas som ett nytt gärningssätt till rekvisitet för penningtvätt. Innehav kan anses vara det näst vanligaste gärningsstättet efter tagande emot av vinning av brott. Enligt föreslaget skulle gärningsmannen göra sig skyldig till penningtvätt även om han eller hon inte innehar tillgångarna, men har bestämmanderätt över dem.

Samtidigt vill arbetsgruppen också göra lagstiftningen enhetligare genom att också företag eller organisationer kan dömas för penningtvätt om dessa av grov oaktsamhet deltar i penningtvättsverksamhet. För närvarande kan ett företag dömas för penningtvätt enbart när det kan bevisas att gärningen är uppsåtlig. Maximistraffet för både penningtvätt och penningtvätt av oaktsamhet är för närvarande fängelse i högst två år.

Arbetsgruppen har också diskuterat om straffbarheten borde sträckas ut att gälla situationer, där den som gör sig skyldig till det så kallade förbrottet (t.ex. ett bankrån) tvättar egendom som han eller hon har förvärvat genom sitt brott. Till exempel om bankrånaren slösar de rånade pengarna, ska han eller hon då utöver grovt rån också dömas för penningtvätt? Arbetsgruppen kom till att dessa situationer inte bör kriminaliseras på grund av de många omtvistade frågorna i anslutning till detta.

Justitieministeriet tillsatte arbetsgruppen när organet mot penningtvätt (FATF) som verkar i anslutning till den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD hade konstaterat att den finska strafflagen inte helt uppfyller arbetsgruppens rekommendationer. Arbetsgruppen konstaterar att avvikelserna från rekommendationerna har gjorts inom ramen för förpliktelserna.

Penningtvätt betyder att tillgångar som förvärvats genom brott överförs till laglig affärsverksamhet genom att maskera pengarnas ursprung. Penningtvätt kriminaliserades i Finland 1994 och gjordes till en egen brottsbeteckning 2003.


Ytterligare upplysningar:

arbetsgruppens ordförande, professor i straffrätt Jussi Tapani, Åbo universitet, tfn 02 333 5539
e-post: fö[email protected]
arbetsgruppens medlem och sekreterare, lagstiftningsrådet Matti Marttunen (JM), tfn 09 1606 7653
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande på finska

Tillbaka till toppen