Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att asylbesvär ska kunna behandlas vid flera förvaltningsdomstolar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2016 14.18
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av justitieministeriet har utrett möjligheterna att decentralisera behandlingen av asylbesvär till flera förvaltningsdomstolar. Arbetsgruppen understöder förslaget om att decentralisera behandlingen av asylbesvär. För närvarande behandlas alla besvär över asylbeslut vid Helsingfors förvaltningsdomstol. Enligt arbetsgruppen skulle dessa besvär i fortsättningen kunna behandlas även vid två eller tre andra förvaltningsdomstolar. Arbetsgruppens betänkande skickas nu ut på remiss.

Enligt arbetsgruppen bör decentraliseringsåtgärderna påbörjas redan innan utlänningsärenden också annars än tillfälligt blir den största gruppen av ärenden som behandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol. Med hänsyn till prognoserna för antalet besvär anser arbetsgruppen att beredningen av decentraliseringen bör inledas nu.

Decentraliseringen förutsätter lagstiftningsändringar, och reformen kan träda i kraft tidigast cirka sex månader efter att lagändringarna har stadfästs.

Enligt arbetsgruppen skulle decentraliseringen effektivisera arbetet och ge möjlighet till specialisering. Utmaningar i fråga om decentraliseringen är bland annat säkerställandet av en enhetlig rättspraxis och enhetliga behandlingstider. Arbetsgruppen anser dock att man genom utbildning och ett tillräckligt samarbete mellan förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen kan hantera dessa utmaningar.

I år uppskattas det komma in omkring 10 000 asylbesvär. Tidigare har Helsingfors förvaltningsdomstol behandlat ungefär 1 000 asylbesvär per år.

Justitieministeriet fattar beslut om fortsatta åtgärder efter remissbehandlingen.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, avdelningschef Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138,
avdelningschef, överdirektör Sami Manninen, tfn 02951 50318,
arbetsgruppens sekreterare, utvecklingschef Tuula Kivari, tfn 02951 50546

Tillbaka till toppen