Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp oenig om möjligheterna att slå samman riksdagsvalet och EU-valet 2019

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2017 10.42 | Publicerad på svenska 31.5.2017 kl. 13.10
Pressmeddelande

En av justitieministeriet tillsatt arbetsgrupp bestående av partisekreterare har utrett möjligheterna att slå samman valen som förrättas år 2019. Majoriteten i arbetsgruppen anser att det skulle vara motiverat att slå samman riksdagsvalet och EU-valet år 2019, om EU-valet förrättas senast i maj.

Eftersom arbetsgruppen inte har kunnat nå en sådan tillräcklig parlamentarisk enighet som enligt grundlagsexperter är viktig i ärendet, finns det inte nödvändigtvis förutsättningar att lägga fram ett förslag till sammanslagning av valen år 2019.

Därför låter arbetsgruppen justitieministern överväga om det finns skäl att gå vidare med förslaget.

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till justitieminister Antti Häkkänen i dag.

Enligt den lagenliga tidsplanen förrättas nästa riksdagsval den 14 april 2019 och nästa EU-val den 9 juni 2019. Tidpunkten för EU-valet är dock inte ännu fastställd. Eftersom den lagenliga valdagen för EU-valet infaller på pingsten kan det hända att EU-rådet flyttar på valdagen. Detta förutsätter dock ett enhälligt beslut av alla medlemsstater. Tidpunkten för EU-valet fastställs slutligt senast i juni 2018.

Ytterligare information:
arbetsgruppens ordförande, partisekreterare (cent.) Jouni Ovaska, tfn 010 289 7010, och
arbetsgruppens sekreterare, överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen