Hoppa till innehåll
Media

Työryhmä etsii ratkaisuja ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi SV

Utgivningsdatum 17.1.2017 16.01
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda lagändringar för att undanröja flitfällor i samband med utsökning. Arbetsgruppen ska utreda olika alternativ och föreslå lämpligaste lösning.

Arbetsgrupp söker lösning för att undanröja utsökningsrelaterade flitfällor

Ett av de alternativ som gruppen ska bedöma är möjligheterna och effekterna av höjning av det skyddade beloppet. Gruppen ska också överväga andra alternativ och försöka finna utvägar som gäller långtidsarbetslösa gäldenärer.

Arbetsgruppens uppdrag baserar sig på regeringens beslut av den 1 september 2016 om att undanröja utsökningsrelaterade flitfällor.

Arbetsgruppen ska vara klar med sitt förslag före 30.6.2017.

Ytterligare information:

Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502, e-post: [email protected]

Länkar

Projektsidan (på finska)

Tillbaka till toppen