Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp bereder lagstiftning för att göra det möjligt att ta emot personbevisning på video

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2019 11.37
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftning som gör det möjligt att ta emot muntlig bevisning som givits vid en rättegång som en bild- och ljudinspelning i den domstol som handlägger överklagandet.

Målet är att övergå till ett system där den personbevisning som ges vid tingsrätten spelas in på video. Om behandlingen av ett ärende fortsätter vid hovrätten eller högsta domstolen, tas personbevisningen emot i form av denna videoinspelning. På detta sätt behöver vittnen och andra parter inte infinna sig till rätten för att lägga fram sin bevisning på nytt.

Syftet med reformen är bland annat att förbättra riktigheten i bedömningen av bevisningen vid ändringssökande, effektivisera förfarandet för sökande av ändring och minska de kostnader som ändringssökande medför för parter och vittnen. Avsikten är också att flytta tyngdpunkten i rättegångar allt mer till tingsrätten och betona hovrättens roll som den domstol som kontrollerar riktigheten i tingsrättens avgörande.

Reformen är en del av regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering. Mandattiden för arbetsgruppen löper ut i november 2020. Avsikten är att systemet tas i bruk år 2022.

Ytterligare information:

Hanna Seppä, specialmedarbetare, tfn 0295 150 131, [email protected],
Jukka Siro, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 021, [email protected]

Projektsida: Mottagande av personbevisning på videoband 

Tillbaka till toppen