Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda en reform av lagen om vårdnad om barn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2016 11.38
Pressmeddelande
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en reform av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Arbetsgruppen ska bedöma till vilka delar de missförhållanden som upptäckts i lagen och dess tillämpning bör åtgärdas genom att ändra lagen samt bereda nödvändiga lagförslag. Ministeriet kommer dessutom att tillsätta en uppföljningsgrupp som ska följa och bedöma arbetsgruppens arbete. Reformen av lagen om vårdnad om barn ingår i statsminister Sipiläs regeringsprogram.
I sitt arbete utgår arbetsgruppen från den promemoria om reformbehoven i lagen om vårdnad om barn som utarbetades vid justitieministeriet samt responsen som samlats in i hörandena som ordnats om denna fråga. Arbetsgruppens förslag ska vara klart före slutet av augusti 2017.

I promemorian om reformbehoven i lagen om vårdnad om barn har samlats olika problem i tillämpningen av lagen som kommit till ministeriets kännedom samt förslag till ändring av lagen. Remissinstanserna ansåg att det är viktigt att förnya lagen. Det konstaterades dock att de allmänna bestämmelserna i den gällande lagen har gett möjlighet att beakta individuella behov i enskilda situationer.

Det ordnades också en öppen webbdiskussion om behoven att ändra lagen. En betydande del av kommentarerna i diskussionen gällde barnets boende och umgängesrätt. Frågor som väckte speciellt aktiv diskussion var förslaget om att utvidga umgängesrätten till personer som står barnet nära, problemen i anslutning till umgängesrätt (umgängessabotage/fjärmande) samt förslaget som gällde skyldigheten att underrätta den andra föräldern om planer på att flytta.

Vissa av de missförhållanden som framkommit i samband med beredningen är sådana att det inte är möjligt eller ändamålsenligt att åtgärda dem genom lagändringar. Det är dock klart att det även behövs vissa ändringar i lagen.

Ytterligare information:
lagstiftningsdirektör Antti Leinonen, tfn 02951 50264, e-post: [email protected]
arbetsgruppens medlem, lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260, e-post: [email protected],
arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningsrådet Laura Määttänen, tfn 02951 50332 (e-post: [email protected])

Tillbaka till toppen