Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda genomförandet av direktivet om bekämpande av terrorism

Utgivningsdatum 5.5.2017 9.58
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda genomförandet av EU-direktivet om bekämpande av terrorism. Direktivet syftar till att uppdatera EU-lagstiftningen om terrorismbekämpning. Medlemsstaterna ska kriminalisera mottagande av utbildning för terroristsyften, resor för terroristsyften eller underlättande av sådana resor och finansiering av terrorism.

Dessutom innehåller direktivet ny reglering bland annat om utredningsverktyg som används vid utredning av terroristbrott, åtgärder mot internetinnehåll som utgör en offentlig uppmaning till terroristbrott, utbyte av information mellan myndigheterna till exempel när det gäller att förebygga och utreda terroristbrott samt stöd till och rättigheter för offer för terrorism.

Arbetsgruppen ska utreda vilka lagstiftningsändringar genomförandet av direktivet förutsätter och bereda de ändringar som behövs. Arbetsgruppens mandatperiod tar slut den 20 oktober 2017.

Lagstiftningen i Finland ändrades nyligen så att utlandsresor i syfte att begå terroristbrott och finansiering av sådana resor kriminaliserades.

Ytterligare uppgifter:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176,
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen