Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp inleder beredningen för att decentralisera handläggningen av asylbesvär till flera förvaltningsomstolar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2016 13.56
Pressmeddelande
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda decentraliseringen av de besvärsärenden som enligt utlänningslagen ska handläggas vid Helsingfors förvaltningsdomstol så att dessa kan handläggas även vid tre andra förvaltningsdomstolar.

Bakom projektet ligger den betydande ökningen i antalet asylsökande under år 2015. Enligt den gällande lagen får Migrationsverkets beslut i ett asylärende överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Antalet asylbesvär har ökat, och det finns en risk att handläggningstiderna förlängs.

Arbetsgruppen ska lägga fram sitt förslag till lagändringar före den 31 december 2016.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 02951 50450, e-post: [email protected] (på plats fr.o.m. 11.7)

Tillbaka till toppen