Hoppa till innehåll
Media

Utsökningens strukturreform fortsätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2017 15.00 | Publicerad på svenska 24.10.2017 kl. 16.11
Pressmeddelande

Enligt justitieminister Antti Häkkänen riktlinjer ska utsökningens strukturreform fortsättas genom att bereda en regeringsproposition som gör det möjligt att organisera utsökningsväsendet så att det utgör en enda myndighet.

I reformen ska utsökningens verkställighetsuppdrag fördelas på ett nytt sätt mellan olika personalgrupper efter ärendets natur och svårighetsgrad. Detta förutsätter ändringar även i tjänstestrukturen. Utsökningsväsendet ska få möjlighet att genom förordning av statsrådet inrätta verksamhetsenheter och koncentrera ärenden som kräver specialåtgärder till vissa utmätningsmän. Bestämmelser om specialåtgärder ska också utfärdas genom förordning av statsrådet.

Riksfogden och biträdande riksfogden ska ha behörighet att sköta utsökningens förrättningsmannauppgifter.

Reformen har konsekvenser för personalen. Minister Häkkänen betonar att finansministeriets beslut om personalens ställning vid organisationsförändringar samt justitieministeriets personalpolitiska principer ska tillämpas på förändringen.

Avsikten är att propositionen lämnas till riksdagen under våren 2018. Reformen är avsedd att träda i kraft i början av 2019.

Beredningen av utsökningens strukturreform inleddes 2015. Riksfogdeämbetet tillsatte en arbetsgrupp för att bereda ett lagstiftningförslag om de ändringar i organisationen och förfarandena som reformen förutsätter. Förslaget var på remiss i somras. Regeringens proposition bereds utifrån arbetsgruppens förslag.

Ytterligare upplysningar: regeringsrådet Kari Liede, tfn 0295 150210

Tillbaka till toppen