Hoppa till innehåll
Media

Elektroniska utsökningstjänster ska ökas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2015 13.55 | Publicerad på svenska 17.12.2015 kl. 14.05
Pressmeddelande
Utsökningsförfarandet föreslås bli ändrat så att man i stället för de nuvarande postförsändelserna kunde sända elektroniska handlingar till medborgarna. Målet är att förenkla och påskynda utsökningsförfarandet utan att parternas rättssäkerhet äventyras. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 17 december 2015.

Handlingar ska enligt propositionen kunna förmedlas till en medborgares eller ett företags medborgarkonto ifall mottagaren tagit ett konto i bruk. Medborgarkontot är en statlig elektronisk tjänst som förväntas bli allt vanligare under de närmaste åren i och med att systemet utvecklas vidare. Digitaliseringen av offentliga tjänster är ett av regeringens spetsprojekt. Ökningen av digitala handlingar och minskningen av postförsändelser generar även betydande besparingar.

I fråga om försäljning av egendom som utmätts föreslås det lindringar till förutsättningarna för att utmätningsmannen ska kunna sälja egendomen på internet genom öppen auktion. Dessutom ska det bli möjligt med tre försäljarföretag i stället för de nuvarande två.

Ytterligare upplysningar:
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 02951 50502,
e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen