Hoppa till innehåll
Media

Temporära ändringar i utsökningslagen på grund av coronaepidemin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2020 15.33
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en temporär lag för att underlätta situationen för dem som är föremål för utsökning under coronaepidemin. Syftet med propositionen är att sänka tröskeln för tillämpning av lättnader och begränsningar i utsökningsbalken.

Genom lagändringen underlättas gäldenärernas möjlighet till ett begränsat eller förenklat utsökningsförfarande. Detta innebär till exempel amorteringsfria månader eller längre betalningstider.

Enligt regeringens proposition ska också kravet på skyndsamt förfarande vid utsökning ändras så att de lindringar och begränsningar som ingår i utsökningslagen samt uppskov med verkställigheten av utsökningen beaktas i bestämmelsen om skyndsamhet. Vanligen förutsätter kravet på skyndsamhet att utsökningen ska verkställas utan ogrundat dröjsmål.

Genom de föreslagna ändringarna kan det undantagstillstånd som beror på coronaepidemin och de ekonomiska svårigheter som den orsakar beaktas bättre vid utsökning. I den exceptionella situationen till följd av coronaviruset kan tillfälliga ekonomiska svårigheter vara än längre tid än vad som föreskrivs i utsökningslagen som är avsedd för normala tider. Avsikten med den temporära lagen är att bättre beakta de särdrag som undantagsförhållandena kräver. En annan fördel med mer flexibla förfarandebestämmelser är att utsökningsförfarandet inte medför en anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistren lika snabbt som i dagsläget.

Enligt propositionen kvarstår dock utmätningsmannens prövning från fall till fall när det gäller att ändra eller begränsa förlängda frister och lättnader. De ändringar som nu föreslås äventyrar inte heller borgenärernas rätt oskäligt mycket.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2020.

Ytterligare information: Veikko Minkkinen, regeringsråd, tfn 0295 150 052, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen