Hoppa till innehåll
Media

Utsökningsavgifter höjs vid ingången av juli

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2013 10.33
Pressmeddelande -

Den handläggningsavgift och det tilläggsbelopp till handläggningsavgiften som tas ut av gäldenären vid utsökning höjs från 7,40 euro till 10 euro. Handläggningsavgiften vid begränsad utsökning höjs från 3,70 euro till 5 euro. Syftet med höjningen är att för sin del dämpa ökningen av antalet ärenden. Statsrådets förordning om ändring av förordningen om utsökningsavgifter träder i kraft den 1 juli 2013.

Samtidigt höjs även försäljningsavgifterna som tas ut vid exekutiva auktioner samt avgifterna som tas ut vid vräkningar och andra verkställighetsuppgifter. Även intygs- och kopieringsavgifterna vid utsökning justeras till att motsvara ökningen av kostnaderna.

Ytterligare upplysningar: regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210,
e-post: fö[email protected]

Statsrådets förordning (pdf) finns i slutet av pressmeddelandet på justitieministeriets webbplats www.justitieministeriet.fi.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen