Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utsökningsverksamheten får fortsätta på de nuvarande orterna

Justitieministeriet
20.4.2020 11.18
Pressmeddelande

Rutinmässiga utsökningsärenden, så kallad basverkställighet av utsökningsuppdrag, ska koncentreras regionalt till sex orter, det vill säga Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Vasa och Kuopio. Det nuvarande nätverket på 64 verksamhetsställen behålls oförändrat. Med ortsfördelningen säkras regional och språklig jämställdhet samt effektiv verksamhet.

Riksdagen godkände under förra valperioden förändringar i utsökningen. Som en del av reformen har justitieministeriet gett en förordning om utsökningens verksamhetsorter och deras uppgifter. Med förordningen bibehålls det nuvarande nätverket av verksamhetsställen. I och med förnyelsen delas utsökningen upp i tre kategorier: basverkställighet, omfattande verkställighet och specialindrivningsverksamhet.

Mer krävande utsökningsuppdrag och ärenden som förutsätter större prövningsrätt det vill säga utsökningsuppgifter som gäller omfattande verkställighet sköts också i fortsättningen vid alla Utsökningsverkets 64 verksamhetsställen. Dessa uppdrag omfattar prövning från fall till fall och kräver ofta noggrannare utredning av ärendet eller åtgärder för utmätning av en fastighet eller lös egendom. Specialindrivningsverksamheten fortsätter på de nuvarande sex orterna.

Med rutinmässig utsökning avses ärenden som i huvudsak kan uträttas elektroniskt utan ett personligt möte med kunden. Sådana är bland annat små fordringar med kort betalningstid, antingen genom betalningsuppmaning eller genom utmätning av inkomst. Denna verksamhet ordnas i fortsättningen på sex orter, det vill säga Helsingfors, Vasa, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Specialindrivningsverksamheten, som koncentrerar sig bland annat på grå ekonomi, fortsätter på de nuvarande sex orterna.

- Kundtjänst och –rådgivning är centrala uppgifter i utsökningen. Med reformen görs utsökningens verksamhet smidigare och samtidigt tryggas kundtjänsten på samtliga nuvarande verksamhetsställen. Samtidigt förbättras möjligheterna för bland annat distansarbete, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Arrangemangen kring nätverket av verksamhetsställen hänför sig till reformen av utsökningsväsendet. Lagen om reformen utfärdades redan under den föregående regeringsperioden. Riksfogdeämbetet och de 22 utsökningsverken ska gå samman till en enda riksomfattande myndighet, Utsökningsverket. Reformen träder i kraft den 1 december 2020.

Mer information:

Antti Rein, specialsakkunnig, tfn 0295 150 402, [email protected]

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]

Tillbaka till toppen