Hoppa till innehåll
Media

Undersökning: Ungas uppfattningar om sin egen förmåga att påverka politik skiljer sig redan tidigt från varandra

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.8.2022 10.00
Pressmeddelande

Kön, modersmål, den ekonomiska situation som familjen upplevs ha samt föräldrarnas utbildningsbakgrund och yrke inverkar på hur unga tolkar sina möjligheter till samhällspåverkan. Uppfattningen skapas i ett mycket tidigt skede. Det framgår av en ny statistisk undersökning från Tammerfors universitet om hur ungas politiska tillit uppstår.

Upplevd politiskt tillit, dvs. det hurdana man ser sina möjligheter att påverka i samhället och att förstå hur samhället fungerar hänger bland annat ihop med röstningsaktivitet och annat samhälleligt deltagande. Ungas uppfattning om sin förmåga varierar redan i 15-årsåldern. Flickorna upplever sin politiska tillit som sämre än pojkarna. Denna skillnad har kunnat iakttas också hos vuxna kvinnor och män i Europa.  

Också föräldrarnas och familjens roll är betydande för hur den politiska tilliten utvecklas. Föräldrarna med högre utbildningsnivå påverkar de ungas politiska tillit positivt. Ju högre utbildning föräldrarna har, desto bättre upplever den unga sin förmåga att förstå politik och påverka. Detta återspeglas även i vuxen ålder.

Utbildning jämnar ut skillnaderna

Skolornas demokratifostran jämnar delvis ut skillnaderna som beror på familjebakgrund i fråga om hur de unga upplever sin politiska tillit. Den politiska tilliten kan förstärkas under lektionerna, men också genom att de unga har lärare och klasskamrater som uppmuntrar till att delta i samhällelig debatt. Ett öppet diskussionsklimat och uppmuntran från lärarna inverkar positivt framför allt på de elever som sällan diskuterar samhällsfrågor med sina föräldrar.

Det låga valdeltagandet bland unga vuxna oroar från val till val. Enligt undersökningen är det viktigt att förstärka ungas uppfattning om sin förmåga att påverka i samhället redan innan de når röstningsåldern. Ungas samhällsintresse kan i framtiden väckas genom att nya teman, som är intressanta för unga, lyfts högt upp på den politiska agendan. 

Unga medborgare – en statistisk undersökning av politisk självtillit bland unga grundar sig på uppgifter som Tammerfors universitet samlade in i en riksomfattande enkätundersökning i samband med projektet EPIC 2021. På enkäten svarade totalt 5 272 elever i årskurs nio i 37 kommuner och 80 skolor runt om i Finland. Finlands Akademi och Svenska kulturfonden finansierade undersökningen och justitieministeriet publiceringen av undersökningsrapporten.

Unga medborgare: En statistik undersökning av politisk självtillit bland elever i nionde årskursen -publikation (på finska)

Mer information:
Författare: Elina Kestilä-Kekkonen, professor (tenure track), tfn 050 4086215, [email protected]) och Aino Tiihonen, forskardoktor, tfn 0503187649, [email protected]

Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 029 5150348, [email protected]

Tillbaka till toppen