Hoppa till innehåll
Media

Understöd har beviljats för tjänster för att bryta våldsspiralen i fråga om vålds- och sexualbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2024 13.43
Nyhet

Justitieministeriet har beviljat statsunderstöd för år 2024 för utvecklande av förebyggande tjänster och tjänster för att bryta våldsspiralen i fråga om vålds- och sexualbrott samt för att öka användningen av tjänsterna.

Justitieministeriet fick inom utsatt tid sammanlagt nio ansökningar om understöd. Sammanlagt ansöktes det om understöd till ett belopp av 1 037 793 miljoner euro. Totalt beviljades 575 000 euro i specialunderstöd.


Beviljade anslag 2024:

  • Autismisäätiö sr, 108 000 euro för projektet Revion-Avo
  • Helsingforsmission rf, 60 000 euro för projektet Aggredi-Exit
  • Rikoksettoman elämän tukisäätiö sr, 78 075 euro för projektet OMA-Omaehtoisen muutoksen ohjelma 2.0
  • Sexpo-säätiö sr, 128 925 euro för projektet SeriE
  • Setlementti Tampere ry, 100 000 euro för projektet Välitä! tekijätyö
  • Silta-Valmennusyhdistys ry, 100 000 euro för projektet Road.

Mer information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223, [email protected]

Tillbaka till toppen