Hoppa till innehåll
Media

Upptagning av muntlig bevisning i tingsrätterna förbättrar rättssäkerheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 13.59
Pressmeddelande

I fortsättningen tas muntlig bevisning som har tagits emot i tingsrätten emot i hovrätten och högsta domstolen från en videoupptagning som har gjorts i tingsrätten. Reformen är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Avsikten är att presidenten stadfäster en lag om detta i morgon fredag.

Syftet med reformen är att öka rättegångens säkerhet och att stärka rättsskyddet. Med hjälp av videoupptagningarna blir den bevisning som står till hovrättens och högsta domstolens förfogande färskare och bättre än för närvarande.

Att bevisningen tas upp på video minskar de kostnader och andra olägenheter som ändringssökandet orsakar parterna och vittnena. Till exempel i brottmål behöver målsägande och vittnen i allmänhet inte längre möta den åtalade på nytt.

Dessutom väntas det bli lättare att ordna huvudförhandling i hovrätterna när vittnen i regel inte behöver kallas till den. Huvudförhandlingen förväntas inte heller ställas in lika ofta som för närvarande på grund av att vittnena inte har infunnit sig.

Reformen flyttar tyngdpunkten i rättegången i allt högre grad till tingsrätten. Detta stärker hovrättens roll som den domstol som kontrollerar riktigheten av tingsrättens avgörande. 

Det nya förfarandet införs när det informationssystem som utvecklas för att spela in och spela upp videoupptagningar är färdigt att tas i bruk. Målet är att detta ska ske vid ingången av 2023. När system är färdigt kommer en separat lag att utfärdas för att genomföra reformen.

Det är Domstolsverket i samarbete med Rättsregistercentralen och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori som svarar för att ta fram informationssystemet.

Mer information: Jukka Siro, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 021, [email protected] 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen