Hoppa till innehåll
Media

Utbytet av straffregisteruppgifter effektiviseras i EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 13.51
Pressmeddelande

Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister effektiviseras i fråga om tredjelandsmedborgare. Regeringen föreslår sådana ändringar i den nationella lagstiftningen som EU-förordningen om ett informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris) förutsätter.

Propositionen förbättrar möjligheterna att skaffa en omfattande utredning om domar i brottmål som tredjelandsmedborgare fått i andra medlemsstater. Erhållandet av straffregisteruppgifter ska effektiviseras i begäranden som görs för behandlingen av straffrättsliga ärenden samt i vissa begäranden som görs för andra ändamål.

Propositionen förutsätter ändringar i synnerhet i Rättsregistercentralens informationssystem. Dessa kostnader beräknas uppgå till sammanlagt cirka en miljon euro åren 2020–2023. Ändringar behövs också i polisens informationssystem.

Lagarna avses träda i kraft i slutet av 2022.

Ytterligare information: Tanja Innanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 338, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

 

Tillbaka till toppen