Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet och Människorättscentret informerar:
Utredning: Antisemitismen har ökat i Finland under de senaste fem åren

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2024 10.00
Pressmeddelande

Enligt forskningsrapporten Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism i Finland – Utredning om diskriminering och hatbrott mot judar upplever största delen av dem som identifierar sig som judar att antisemitismen, det vill säga judehatet, har ökat i Finland under de senaste åren.

De största problemen upplevs vara antisemitism på internet och i sociala medier samt i medier och i det politiska livet. Enligt respondenterna upplevs antisemitism förekomma till exempel i extremhögerns, extremvänsterns och islamistiska sammanhang. Den vanligaste diskrimineringsgrunden är etnisk bakgrund eller invandrarbakgrund. Endast åtta procent av dem som upplevt diskriminering uppger dock att de anmält sitt fall till exempelvis polisen eller någon övervakande myndighet. Enligt undersökningsresultaten har respondenterna dock ett starkt förtroende för myndigheterna och Finlands rättssystem.

Utredningen som kartlagt antisemitism i Finland grundar sig på en serie frågor om antisemitism som utarbetats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Detta gör det möjligt att jämföra resultaten även med andra europeiska länder. Respondenterna i enkäten är personer som fyllt 16 år som bor i Finland och som själva anser sig vara judar på grund av religion, kultur, uppfostran, etnicitet, släktskap eller av något annat skäl. Beroende på hur man räknar täcker respondenterna cirka 17–22 procent av de judar som bor i Finland.

Antisemitism är ett ämne som har undersökts lite i Finland, och aldrig tidigare har judarna i Finlands erfarenheter av diskriminering och hatbrott undersökts genom en enkätundersökning. Den nu publicerade utredningen åtgärdar informationsbristen och erbjuder viktig information om situationen beträffande antisemitismen i Finland för beslutsfattare samt myndigheter, forskare och experter som arbetar med mänskliga rättigheter, likabehandling och säkerhet. Samtidigt ger utredningen rekommendationer för att bekämpa antisemitism och främja de judiska samfundens mänskliga rättigheter och likabehandling.

Utredningen har utarbetats på uppdrag av Människorättscentret och justitieministeriet av forskarna Mercédesz Czimbalmos och Dóra Pataricza vid Polin-institutet som är verksamt vid Åbo Akademi. Utredningen inleddes våren 2023 och den aktiva datainsamlingsfasen genomfördes i oktober–november samma år.

Mer information:
Sakkunnig Susan Villa, Människorättscentret, tfn 09 432 3738, [email protected]
Specialsakkunnig Mia Luhtasaari, justitieministeriet, tfn 029 515 0130, [email protected]

Erfarenheter av och uppfattingar om antisemitism i Finland – Utredning om diskriminering och hatbrott mot judar (på finska)

Tillbaka till toppen