Hoppa till innehåll
Media

Utskicket av meddelanden om rösträtt i presidentvalet kör igång

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2023 12.20
Nyhet
Justitieministeriets vallogotyp.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har börjat skicka ut meddelanden om rösträtt vid presidentvalet. Meddelandet sänds till väljarna antingen per post eller till Suomi.fi-tjänsten under december-januari. Meddelandena sänds senast den 4 januari 2024.

Varje finsk medborgare som har fyllt 18 år senast den 28 januari 2024 har rätt att rösta i presidentvalet. Antalet röstberättigade i presidentvalet är cirka 4,5 miljoner. 

Redan över en miljon väljare får meddelandet om rösträtt i Suomi.fi-tjänsten  

Meddelandet om rösträtt sänds antingen per post eller elektroniskt enligt väljarens egen anmälan. Nästan en fjärdedel av väljarna har bett att få meddelanden från myndigheter elektroniskt och meddelandet om rösträtt skickas till dem endast i Suomi.fi-meddelanden. Du kan läsa meddelandena genom att identifiera dig i webbtjänsten Suomi.fi eller genom att ladda ner mobilapplikationen Suomi.fi.  

Eftersom presidentvalet kan ha två omgångar får du per post samtidigt två meddelanden om rösträtt. På dem finns ditt namn, valdagen och röstningsstället på valdagarna samt information om förhandsröstningsställen nära dig. 

Din vallokal på valdagen avgörs enligt var du bor den 8 december 

Vallokalen på själva valdagen i presidentvalet, som är densamma i både det första och det eventuella andra valet, bestäms enligt väljarens stadigvarande bostadsort som antecknats i befolkningsdatasystemet. 

Rösträttsregistret för presidentvalet 2024 plockades ur befolkningsdatasystemet den 8 december 2023. Rättelseyrkanden som gäller rösträttsregistret ska framställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast den 12 januari 2024. 

Om du flyttar efter den 8 december avgörs vallokalen enligt den ort där du tidigare bodde.

Samma rösträttsregister används vid det första valet i presidentvalet den 28 januari 2024 och vid det eventuella andra valet i presidentvalet den 11 februari 2024. Vallokalen i det eventuella andra valet bestäms på basis av adressuppgifterna den 8 december.

Nya väljare uppmuntras att rösta

I december-januari skickas ett brev till dem som får rösta i presidentvalet för första gången. Brevet innehåller information om presidentvalet och uppmuntrar till att rösta.

Presidentvalets tidtabell

Valdagen i den första omgången i presidentvalet är söndagen den 28 januari 2024. 
Förhandsröstning ordnas i Finland den 17–23 januari 2024 och utomlands den 17–20 januari 2024.

Valdagen i den eventuella andra omgången i presidentvalet är söndagen den 11 februari 2024. Förhandsröstning ordnas i Finland den 31 januari–6 februari 2024 och utomlands den 31 januari–3 februari 2024.

På valdagen i presidentvalet får du bara rösta i den vallokal som anges i meddelandet om rösträtt. Förhandsröstningsstället får du däremot välja fritt.


Mer information om rösträttsregistret och rättelseyrkanden www.valfinland.fi
Information om presidentvalet och röstningen www.valfinland.fi
Mer information om Suomi.fi-tjänsten


Ytterligare information:

Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]

Tillbaka till toppen