Hoppa till innehåll
Media

Ny delegation för etniska relationer tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 13.26
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag den 11 februari tillsatt en ny delegation för etniska relationer ETNO för fyraårsperioden 2016-2020.

Delegationen för etniska relationer är verksam i anslutning till justitieministeriet och har till uppgift att främja samarbetet mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna.

Delegationen är ett expertnätverk för frågor som gäller migration, integration, likabehandling och främjande av dialogen mellan olika befolkningsgrupper. Delegationen kan ta initiativ bl.a. för att främja invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka och för att skapa ett positivt attitydklimat mellan olika befolkningsgrupper.

Delegationen fattar inte bindande beslut, men genom sin sakkunskap och aktiva och initiativrika verksamhet kan delegationen påverka utvecklingen av till exempel invandrings- och integrationspolitiken.

Ordförande för delegationen är justitieministeriets kanslichef. Delegationen har totalt 34 medlemmar.

Delegationen för etniska relationer bistås av sju regionala delegationer för etniska relationer.

Ytterligare upplysningar:
delegationens generalsekreterare, överinspektör Peter Kariuki, tfn 02951 50191, och delegationens sakkunnigsekreterare, inspektör Nina Suorsa, tfn 02951 50279,
e-post: [email protected]

Delegationens sammansättning 2016-2020

Etno på Facebook: www.facebook.com/meistaonmoneksi

Etno på Twitter: (at)EtnoEtno

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen