Hoppa till innehåll
Media

Nytt förfarande för att effektivisera gränsöverskridande skuldindrivning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2017 13.26
Pressmeddelande
Lagen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel träder i kraft den 18 januari 2017. Bakom lagen som ska stadfästas vid presidentföredragningen i morgon är EU-förordningen om ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel, som börjar tillämpas nu i januari.

Syftet med det nya förfarandet är att effektivisera gränsöverskridande skuldindrivning. Förordningen förbättrar speciellt borgenärernas ställning i gränsöverskridande fall. I lagen ingår nationella bestämmelser som kompletterar förordningen.

Enligt förordningen kan borgenären av domstolen få ett beslut om kvarstad på bankmedel, som hindrar gäldenären från att överföra eller ta ut medel från ett bankkonto som finns inom EU. En förutsättning för meddelande av ett beslut om kvarstad är att det utan kvarstaden föreligger en risk för att medlen överförs utom räckhåll för borgenären. Förfarandet är ett alternativ till de säkringsåtgärder som enligt den nationella lagstiftningen tillämpas på gränsöverskridande ärenden.

Enligt den nya lagen meddelas beslutet om kvarstad av Helsingfors tingsrätt. Utmätningsmannen svarar för verkställigheten av ett beslut om kvarstad om det bankkonto som kvarstaden avser finns i Finland. I Finland motsvarar förfarandet enligt förordningen så långt som möjligt säkringsåtgärderna enligt den nationella lagstiftningen och verkställigheten av dem.

Det europeiska förfarandet för kvarstad på bankmedel skulle sannolikt tillämpas sällan i Finland, högst några tiotal gånger per år.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Mari Aalto, tfn 02951 50502
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen