Hoppa till innehåll
Media

Nytt nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2015 10.57
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt ett nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter som består av representanter från alla ministerier. Nätverket ska fortsätta arbetet som inleddes av det tidigare nätverket från år 2012, vars mandattid gick ut i mars. Det nya nätverkets mandattid sträcker sig till slutet av år 2019.

Nätverket inrättades år 2012 för att stödja genomförandet av Finlands första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter. Det nya nätverket har i huvudsak samma uppgifter. Syftet med nätverket är att främja informationsgången och samarbetet inom statsrådet i frågor som gäller grundläggande och mänskliga rättigheter och därigenom stärka förverkligandet av grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland.

Nätverket har till uppgift att följa genomförandet av statsrådets politik för grundläggande och mänskliga rättigheter, situationen för grundläggande och mänskliga rättigheter i Finland samt det nationella genomförandet av Finlands skyldigheter och åtaganden som gäller mänskliga rättigheter. Nätverket ska också bereda Finlands andra nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter samt följa genomförandet av den.

Nätverket ska dessutom följa ordnandet av utbildning i grundläggande och mänskliga rättigheter inom statsrådet. Nätverket kan också inleda olika utrednings- och utvecklingsprojekt.

I nätverket ingår förutom ministeriernas representanter även permanenta sakkunniga från justitiekanslersämbetet, riksdagens justitieombudsmans kansli och Människorättscentret.

Ytterligare upplysningar:
nätverkets ordförande, direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534,
e-post: fö[email protected]

Information om genomförandet av handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter samt nätverket

Jari Lindström
Tillbaka till toppen