Hoppa till innehåll
Media

Det nya rådet för brottsförebyggande tillsattes

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2015 14.01
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag den 10 september tillsatt rådet för brottsförebyggande för en treårsperiod från och med början av oktober. Rådets nya ordförande är häradsåklagare Eija Velitski från Helsingfors. Vice ordförande är polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

anslutning till justitieministeriet och behandlar frågor som rör brottsförebyggande, minskning av brottslighetens skadeverkningar och främjande av säkerheten.

Rådet främjar det lokala brottsförebyggande arbetet bl.a. genom att erbjuda experthjälp, delta i utdelningen av det ekonomiska stödet som beviljas av justitieministeriet och informera om goda sätt att förebygga brott.

Under den kommande mandatperioden ska rådet fokusera på att stärka kunskapsbasen när det gäller att förebygga brott och på att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Under rådets mandatperiod utarbetas ett nationellt program för brottsförebyggande. Programmets mål är att främja lokala insatser för att förebygga brott och öka invånarnas säkerhet och trivsel.

Ytterligare upplysningar:
generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, specialplanerare Minna Piispa, tfn 02951 50223, och regeringsrådet Leena Kuusama, tfn 02951 50508

Jari Lindström
Tillbaka till toppen