Hoppa till innehåll
Media

Nytt råd för brottsförebyggande har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2024 13.37
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte i dag rådet för brottsförebyggande för följande treårsperiod från den 1 juli 2024 till den 31 maj 2027. Till rådets ordförande utsågs Sakari Melander, som är professor i straffrätt vid Helsingfors universitet.

Rådet för brottsförebyggande stöder och biträder statsrådet i allmänna frågor som har att göra med att förebygga brott, minska de olägenheter som följer av brott och främja säkerheten. Rådet finns i anslutning till justitieministeriet.

Enligt den reviderade förordningen om rådet för brottsförebyggande ska rådet bland annat följa utvecklingen inom brottsförebyggande verksamhet, främja samarbetet mellan myndigheter och sammanslutningar, informera om de möjligheter som brottsprevention för med sig samt främja utbildningen inom och forskningen kring brottsförebyggande verksamhet och utvärderingen av verksamhetens effekter.

Under den kommande mandatperioden ska rådet särskilt fokusera på uppgifter som hänför sig till regeringens åtgärdsprogram för förebyggande och bekämpning av ungdoms- och gängbrottslighet.

Ytterligare information:
Aarne Kinnunen, generalsekreterare för rådet för brottsförebyggande, utvecklingsråd, tfn 0295 150 580, [email protected] (fr.o.m. den 1 juli)
Markus Alanko, specialsakkunnig, tfn 0295 150 400, [email protected]

Information om brottsförebyggande verksamhet och rådets arbete på webbplatsen Brottsförebyggande.fi

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

 

Tillbaka till toppen