Hoppa till innehåll
Media

Det nya Domstolsverket inleder sin verksamhet 2020

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2019 14.01
Pressmeddelande

Domstolsverket som stärker domstolarnas oberoende inleder sin verksamhet 2020. Avsikten är att ikraftträdandet av reformen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon.

Till Domstolsverket överförs merparten av de centralförvaltningsuppgifter som nu sköts av justitieministeriet. Domstolsverket ska sörja för domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar och för utvecklingen, resultatstyrningen, planeringen och stödjandet av domstolarnas verksamhet. Verket bedriver sin verksamhet inom justitieministeriets förvaltningsområde, men är ett självständigt centralt ämbetsverk som betjänar hela domstolsväsendet.

Den högsta beslutanderätten i Domstolsverket utövas av en direktion med domarmajoritet, och en överdirektör med uppdraget som huvudsyssla svarar för den praktiska verksamheten.

I enlighet med de riktlinjer som drogs upp förra hösten placeras Domstolsverket i Vanda.

Justitieministeriet sköter också i fortsättningen uppgifter på statsrådsnivå med anknytning till domstolsväsendet, såsom den strategiska och ekonomiska styrningen samt beredningen av lagar och andra författningar.

Ytterligare information:

specialsakkunnig Anu Koivuluoma, tfn 029 515 0228, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Tillbaka till toppen