Hoppa till innehåll
Media

Ny samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor har tillsatts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2019 14.20
Nyhet

Justitieministeriet har tillsatt en ny samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor. Samarbetsgruppen har till uppgift att behandla sådana aktuella ärenden inom statsrådet som gäller teckenspråk och att på så sätt trygga ett smidigt informationsflöde mellan de centrala aktörerna. Därtill följer gruppen genomförandet av teckenspråkslagen och arbetar för att öka olika aktörers medvetenhet om lagens innehåll och tillämpning.

Teckenspråkslagen trädde i kraft 2015. Lagen gäller de två nationella teckenspråken i Finland, dvs. det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Syftet med lagen är att främja förverkligandet av de språkliga rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt till att öka myndigheternas kännedom om teckenspråken och de teckenspråkiga som en språklig och kulturell minoritet. Enligt lagen ska myndigheterna i sin verksamhet främja möjligheterna för dem som använder teckenspråk att använda och få information på sitt eget språk.

Arbetsgruppens mandattid löper ut vid utgången av 2020.

Ytterligare information:
Corinna Tammenmaa, språkrättsråd, tfn 02951 50181, [email protected]
Maija Iles, arbetsgruppens sekreterare, regeringssekreterare, tfn 02951 50038, [email protected]

Tillbaka till toppen