Statsrådet och ministerierna Media

Vaala får ett nytt fängelse 2023

Justitieministeriet 11.6.2020 13.57
Pressmeddelande

I Vaala byggs ett nytt fängelse som ersätter fängelset i Pelso kommun. Enligt planerna blir det nya fängelset färdigt sommaren 2023. Statsrådets finansutskott har förordat ingåendet av ett hyresavtal om lokalerna.

I Vaala placeras i huvudsak fångar som kommer från norra Finland och vilkas plan för strafftiden förutsätter slutna fängelser. Nybygget kommer att ha 100 fängelseplatser, vilket innebär att antalet fängelseplatser ökar med 20 jämfört med nuläget.

I nybygget utvecklas verksamheten i enlighet med principerna om ett ekoeffektivt fängelse. Energibesparing och avfallshantering är viktiga element i planeringen av byggnaden. Kostnaderna för byggprojektet uppgår till 37,3 miljoner euro. De årliga tilläggskostnaderna för Brottspåföljdsmyndigheten är 2,9 miljoner euro.

Det nya fängelset byggs norr om kommuncentret. Vaala kommun har inlett den planändring som byggandet av fängelset förutsätter.

Verksamheten i Pelso fängelse läggs ned när det nya fängelset i Vaala blir färdigt. Den genbanksboskap i Pelso fängelse som består av Lapplandskor och Kajanalandsfår omplaceras till en gård som drivs av Yrkesinstitutet Lappia i byn Loue i Tervola kommun. Jord- och skogsbruksministeriet valde Loue gård till uppfödare i en urvalsprocess bland uppfödare som lämnat sin intresseanmälan för djurhållning.

Ytterligare information: Minna Piispa, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 223, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)