Hoppa till innehåll
Media

Tjänsten Ungasidéer.fi öppnad
Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi on avattu

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2015 12.45
Pressmeddelande

Ett pilotprojekt för att testa tjänsten Ungasidéer.fi har inletts. Ungasidéer.fi är en tjänst med låg tröskel som ger unga möjlighet att delta, påverka och göra sina idéer synliga. En bredare lansering av tjänsten sker i början av mars.

Ungasidéer.fi är ett verktyg för deltagande och påverkan på såväl lokal som riksomfattande nivå. Tjänsten kan användas för att skriva, kommentera och stöda idéer. Den som lägger fram en idé bestämmer själv om idén ska föras vidare och får hjälp av organisationernas kontaktpersoner med denna process. Tjänsten är avgiftsfri och tillhandahålls på de båda inhemska språken.

Ungasidéer.fi erbjuder kommuner, skolor, organisationer och andra aktörer ett enkelt sätt att höra unga och göra dem delaktiga i beslutsfattandet, oberoende av boningsort. Tjänsten kan även utnyttjas som ett verktyg för demokratifostran. Ungasidéer.fi ingår i justitieministeriets demokratitjänster som finns på webbplatsen Demokrati.fi.

Ett stort antal unga och aktörer inom ungdomssektorn har deltagit i de olika skedena av utvecklingen av Ungasidéer.fi. Justitieministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete Koordinaatti svarade för utvecklingsarbetet. Koordinaatti samordnar tjänsten och fungerar som stöd på riksomfattande nivå.


Ytterligare upplysningar:
Planerare Merja-Maaria Oinas, Koordinaatti, tfn 044 703 8303, e-post: fö[email protected]
Projektchef Anneli Salomaa (pilotprojektet), justitieministeriet, tfn 02951 50164, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen