Hoppa till innehåll
Media

Försäkringsdomstolens sammansättningar vid avgörande lättas upp från början av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2015 10.16
Pressmeddelande
För att förkorta handläggningstiderna vid försäkringsdomstolen ska domstolens sammansättningar vid avgörande lättas upp. Också ändringssökandenas rätt att få information om utlåtandena av utomstående sakkunnigläkare ska förbättras och öppenheten av förfarandet vid utnämning av läkarledamöter ökas. Lagändringarna träder i kraft vid ingången av år 2016.

Vissa i lagen bestämda ärenden som är juridiskt sett enkla ska i fortsättningen avgöras i en endomarsammansättning. Dessutom ska ärenden som gäller handikappbidrag och sjukförsäkringar kunna avgöras i en sammansättning som består av en domare och en läkarledamot.

Lättare sammansättningar frigör försäkringsdomstolens resurser för mer krävande ärenden, vilkas handläggningstider också är längst. Största delen av ärendena ska dock fortsättningsvis avgöras i en sammansättning med tre eller fem ledamöter.

I fortsättningen kan ett ärende avgöras vid försäkringsdomstolen också utan att ordna ett formellt sammanträde, om alla de ledamöter som ingår i den domföra sammansättningen, efter att ha tagit del av handlingarna, är eniga om att godkänna beslutsförslaget och dess motiveringar.

Vid försäkringsdomstolen finns fr.o.m. 1.1.2016 även en befattning som överläkare med uppgiften som huvudsyssla. Överläkaren deltar i avgörandena vid försäkringsdomstolen och bland annat ser till att läkarledamöterna tolkar lagen på ett enhetligt sätt.

I framtiden ska det i större utsträckning än för närvarande inhämtas utlåtanden av utomstående sakkunnigläkare. Reformen ökar öppenheten i försäkringsdomstolens verksamhet, eftersom ändringssökanden får ta del av dessa läkares utlåtanden och ges också tillfälle att yttra sig om dem.

Utlåtanden av försäkringsdomstolens läkarledamöter ska fortfarande omfattas av domstolens förhandlingssekretess på samma sätt som de andra ledamöternas utlåtanden.

Förfarandet vid utnämning av läkarledamöter och sakkunnigläkare ändras så att tjänsterna tillsätts i ett öppet ansökningsförfarande. Läkarledamöter och övriga sakkunnigledamöter ska i samband med att de utnämns redogöra för sina bindningar på samma sätt som domare.

Ytterligare upplysningar:
utvecklingschef Tuula Kivari, tfn 02951 50546, e-post: fö[email protected]

 
Tillbaka till toppen