Hoppa till innehåll
Media

Valdagen i riksdagsval ska flyttas till april fr.o.m. år 2011 - Även tidpunkten för presidentval ska skjutas fram

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2010 10.00
Pressmeddelande -

Tidpunkten för riksdagsval och presidentval ska ändras. Valdagen i riksdagsval ska i fortsättningen vara den tredje söndagen i april, dvs. en månad senare än för närvarande. Nästa riksdagsval ska förrättas den 17 april 2011 och förhandsröstning den 6-12 april.

Om den tredje söndagen i april är påskdagen eller söndagen efter påskdagen, är valdagen söndagen före påskdagen.

Regeringen föreslog att ändringen av lagen stadfästs, och avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna så att de träder i kraft den 1 juni 2010.

Valdagen i presidentval ska skjutas fram med en vecka så att valdagen i fortsättningen är den fjärde söndagen i januari. Nästa presidentval ska förrättas den 22 januari 2012.

Möjlighet för närståendevårdare att rösta hemma under vissa förutsättningar

Möjligheterna till förhandsröstning ska förbättras så att närståendevårdaren för den som har rätt att rösta hemma kan rösta vid hemmaröstningen samtidigt som sin vårdtagare. Förutsättningen är att närståendevårdaren bor i samma hushåll med den som vårdas och är röstberättigad i kommunen i fråga.

Ändringar i valkretsarnas gränser

De kommunsammanslagningar som trädde i kraft vid ingång av år 2010 - sammanslagningen av Himanka med Kalajoki, Norrmarkmed Björneborg och Ylämaa med Villmanstrand samt bildandet av den nya Lovisa stad - förorsakar motsvarande ändringar i kommunförteckningen i vallagen. En del av sammanslagningarna ska också i ringa mån verka på valkretsarnas gränser.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 09 1606 7572
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen