Hoppa till innehåll
Media

Grundlagens bestämmelser om statsbudgeten ska ses över

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.9.2010 10.30
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att grundlagens bestämmelser om balans- eller täckningskravet för statsbudgeten ändras.

Enligt lagförslaget som överlämnas till riksdagen vid presidentföredragningen på fredagen den 1 oktober föreslås att uppskattningen av statens upplåning och anslaget för amortering av statsskulden, som för närvarande bör intas i budgeten, ska kunna lämnas bort. I budgeten ska emellertid alltid anges hur finansieringsbehovet som föranleds av budgetunderskott ska täckas.

Reformen syftar till att förbättra transparensen hos täckandet av budgeten och att möjliggöra effektivare förvaltning av statsskulden.

Ändringen avses träda i kraft den 1 september 2011, varvid den kan tillämpas på budgeten för budgetår 2012.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Tuula Majuri, tfn 09 1606 7697, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen