Statsrådet och ministerierna Media

Nu är det möjligt att söka statsunderstöd för brottsförebyggande arbete

Justitieministeriet 9.1.2020 13.44
Nyhet

Justitieministeriet delar ut understöd till verksamhet som syftar till att förebygga brottslighet.

Specialunderstöd för program för rehabilitering av vålds- och sexualbrottslingar och till verksamhet som förebygger våldsbejakande radikalisering kan sökas under perioden 7.1–18.2.2020.

Man kan också söka understöd för pilotförsök med verksamhetsmodellen för unga som begår brott och för lokalt brottsförebyggande arbete under tiden 16.1–31.3.2020.

Mer information om understöden och hur man söker dem