Hoppa till innehåll
Media

Övervakningsstraff ska införas som ny brottspåföljd

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2010 11.30
Pressmeddelande -

Det ska införas en ny straffrättslig påföljd i Finland som ska heta övervakningsstraff. Det nya straffet ska avtjänas utanför fängelse, men den dömde ska övervakas under straffet både elektroniskt med hjälp av tekniska anordningar och på andra sätt. Med avseende på strängheten ligger övervakningsstraffet mellan samhällstjänst och ett ovillkorligt fängelsestraff.

Regeringen antog propositionen och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen fredagen den 19 mars.

Syftet är att ersätta en del av korta, ovillkorliga fängelsestraff med övervakningsstraff. Bakgrunden till förslaget är det faktum att målen att minska återfallsbrottslighet och att anpassa den dömde i samhället nås bäst med olika slags rehabiliterande åtgärder i frihet. Ett övervakningsstraff ger dessutom den dömde möjlighet att bevara sin arbets- eller studieplats till skillnad från ovillkorligt fängelse. Eftersom straffet vanligen avtjänas hemma är det också lättare för den dömde att upprätthålla sina sociala relationer. Samtidigt undviks kontakten med subkulturen i fängelserna som idealiserar brottsliga attityder.

Den som dömts till ett övervakningsstraff ska vara skyldig att följa ett dagsprogram som fastställts för henne eller honom i verkställighetsplanen. Den dömde är skyldig att vistas i sitt hem vid alla tillfällen då han eller hon inte har någon i verkställighetsplanen inskriven grund att avlägsna sig därifrån. Den dömde får vistas enbart inom ett begränsat område utanför sin bostad. Övervakningsstraffet förutsätter också absolut drogfrihet.

Avtjänandet av straffet övervakas vid sidan av den tekniska övervakningen också genom oanmälda kontrollbesök i den dömdes bostad och på arbetsplatsen. Drogfriheten övervakas vid behov till exempel genom utandningsprov.

Ett övervakningsstraff kan dömas ut i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på högst åtta månader, om den dömde bedöms klara sig av det. Till exempel tidigare ovillkorliga fängelsestraff och brottets art kan utgöra ett hinder för att ett övervakningsstraff kan dömas ut.

Upprepadeeller allvarliga brott mot villkoren för övervakningsstraffet leder till att straffet förvandlas till ovillkorligt fängelse.

Elektronisk övervakning kunde användas även i öppna anstalter för att effektivisera övervakningen och förbättra säkerheten.

Övervakningsband ska tas i bruk

För närvarande används elektronisk övervakning i Finland vid övervakningen av övervakad frihet på prov och fångarnas permissioner. Tekniken som används bygger på lokalisering av den övervakade med hjälp av mobiltelefonens kontakt med basstationen. Fångar övervakas också med hjälp av telefonsamtal. Än så länge har man inom den finländska fångvården inte använt en teknik som bygger på en teknisk anordning som sätts fast i den övervakades kropp.

Internationellt är den mest allmänna tekniken för elektronisk övervakning ett band som bygger på användningen av radiofrekvenstekniken. Bandet fästs i den övervakades vrist eller handled och den har kontakt med en fast uppföljningsanordning i den dömdes bostad. Detta sätt att genomföra övervakningen avses bli införd också i Finland.

Elektronisk övervakning används i någon form redan i flera europeiska länder, olika delstater i Förenta staterna, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Av de nordiska länderna används elektronisk övervakning i Sverige, Danmark och Norge.

Syftet är att det nya övervakningsstraffet införs vid ingången av nästa år.

Reformen syftar också till att balansera fångvårdens strama finansieringssituation.

Det planeras att övervakningsbandet i fortsättningen ska användas även vid övervakad frihet på prov. En regeringsproposition beträffande detta ska överlämnas till riksdagen ännu under våren. Övervakad frihet på prov betyder att en fånge kan friges på prov tidigast sex månader före den villkorliga frigivningen.


Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ulla Mohell, tfn 09 1606 7892
planerare Tuuli Herlin, tfn 09 1606 7893

Tuija Brax regeringen
Tillbaka till toppen