Hoppa till innehåll
Media

Inga ändringar i fängelsenätverket

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2015 10.07
Pressmeddelande

Enligt justitieministeriets beslut ska fängelsenätverket bevaras som det är och fängelsernas verksamhetsförutsättningar tryggas. - Beslutet är i linje med vad som avtalades vid regeringsförhandlingarna. Hela regeringen står bakom beslutet, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Beslutet beaktas i ramarna för statsfinanserna 2017-2020 och innebär ett tillskott på ca 8 miljoner euro i Brottspåföljdsmyndighetens budget före år 2019.

- Det är fråga om att trygga statens kärnfunktioner. Jag anser att det är viktigt att trygga Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsförutsättningar också under ekonomiskt svåra tider, fortsätter Lindström.

Brottspåföljdsmyndigheten föreslog tidigare att fängelsenätverket skulle skäras ner. Orsaken till förslaget var de tidigare sparbesluten som ledde till nedskärningar i fängelsepersonalen. Detta äventyrade möjligheterna att upprätthålla en målinriktad och säker fängelseverksamhet.

Enligt justitieministeriets uppskatting skulle nedskärningen av fängelsenätverket ha minskat fängelsplatserna till en nivå som inte motsvarar den beräknade utvecklingen i fångantalet. Därtill skulle nedläggningen av fängelser ha skapat ett behov att renovera och bygga om de andra enheterna, vilket inte är möjligt enligt den föreslagna tidsplanen.

Kvinnofängelse till Tavastehus, Kervo fängelse blir en öppen anstalt

Tavastehus fängelse byggs om så att det blir ett kvinnofängelse enligt moderna krav. Den nuvarande fängelsebyggnaden ersätts med en mindre nybyggnad. Samtidigt avstås det från de sista cellerna utan toalett, såsom också Europeiska kommittén mot tortyr CPT upprepade gånger har förutsatt.

Huvudbyggnaden i Kervo fängelse renoveras så att den kan användas som en öppen anstalt. I samband med detta stängs fängelsets nuvarande öppna avdelning som är i dåligt skick. På detta sätt kan anstaltsbeståndet i Södra Finland ändras så att den bättre än förut motsvarar behoven och blir mångsidigare. Ändringarna i Tavastehus och Kervo fängelser genomförs under åren 2017-2018.

Laukas öppna fängelse slås samman med Jyväskylä byrå för samhällspåföljder

Funktionerna i Laukas fängelse och Jyväskylä byrå för samhällspåföljder slås samman och flyttas till Jyväskylä. Samtidigt sägs hyresavtalen för de nuvarande lokalerna upp och verksamheten flyttas till nya lokaker. Ändringen genomförs under år 2018.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Arto Kujala, tfn 02951 50408,
ministerns specialmedarbetare Leena Riekkola, tfn 02951 60375

Fängelsenätverket i Finland

Jari Lindström
Tillbaka till toppen