Hoppa till innehåll
Media

Verkställigheten av fängelsestraff för dömda som väntar i frihet på att domen ska verkställas senareläggs på grund av coronaviruset

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.3.2020 18.41
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av ovillkorliga fängelsestraff ska senareläggas så att de inte inleds förrän den 31 juli 2020. Det är nödvändigt att begränsa intagningen av nya fångar till fängelse för att minimera effekterna av coronavirusutbrottet.

Antalet fångar i fängelserna är för närvarande högt i förhållande till kapaciteten, vilket är en riskfaktor med tanke på spridningen av coronavirusepidemin. Syftet med den föreslagna ändringen är att säkerställa att verkställigheten av straff kan ordnas på ett tryggt sätt och att upprätthålla fängelsernas funktionsförmåga under epidemin.

Verkställigheten av korta straff har redan tidigare skjutits upp på grund av coronaviruset. Justitieministeriet har utfärdat en förordning där det bestäms att inledningen av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av fängelsestraff i högst sex månader avbryts under perioden 19.3-19.6.2020.

Genom den nu föreslagna senareläggningen kan man, med beaktande av den ändring förordningen innebär, temporärt minska antalet fångar med totalt 300-400.

Den föreslagna begränsningen gäller alla som själva anmäler sig till fängelset och som dömts till förvandlingsstraff för böter eller till ovillkorligt fängelsestraff. Det handlar alltså om personer som också annars väntar i frihet på att domen ska verkställas. Dessutom begränsas efterlysningen av dömda personer för inledande av verkställighet. Lagen ska inte tillämpas på dem som häktats av domstol med stöd av tvångsmedelslagen eller på dem som är i fängelse med stöd av häktningslagen. Verkställigheten ska inte heller skjutas upp, om den dömde redan är i fängelse.

Straffen ska verkställas så fort som möjligt efter att undantagsförhållandena har upphört. Lagen innehåller bestämmelser om att verkställigheten av domen inte förfaller på grund av att verkställigheten senareläggs.

Ytterligare upplysningar: Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Juho Martikainen, regeringssekreterare, tfn 0295 150 520, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Projektsidan

Tillbaka till toppen