Hoppa till innehåll
Media

Beloppet för gäldenärens levnadskostnader justeras från början av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2016 13.23
Pressmeddelande

De belopp som utgör oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering sänks från början av år 2017. Ändringen är 0,86 procent. Från och med början av nästa år är till exempel beloppet för en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 532 euro (sänkning 4 euro).

Justeringarna baserar sig på lagen om indexjusteringar av pensioner och vissa andra förmåner som träder i kraft den 1 januari 2017.

En gäldenär i skuldsanering är skyldig att betala tilläggsprestationer till borgenärerna av sådana tilläggsinkomster som han eller hon får under betalningsprogrammets tillämpningstid. Också beloppet för tilläggsprestationsskyldigheten sänks med 0,86 procent från nuvarande 1992 euro till 1975 euro.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Kari Liede, tfn 02951 50210
e-post: fö[email protected]

Mer om skuldsanering på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats

Jari Lindström
Tillbaka till toppen