Hoppa till innehåll
Media

Anvisningar för förvaltningen om användning av sociala medier

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2010 6.00
Pressmeddelande -

En översikt av möjligheterna att använda sociala medier inom statsförvaltningen har publicerats. Översikten redigerades på uppdrag av justitieministeriet av Tuija Aalto som är expert på digitala medier. Den innehåller praktiska anvisningar och synpunkter beträffande utnyttjandet av sociala medier samt förfarandena i anslutning till dessa.

I översikten finns både förvaltningens och experters synpunkter på vilka möjligheter och utmaningar sociala medier innebär. Syftet med översikten är att hjälpa organisationer och tjänstemän att planera sin verksamhet och uppmuntra dem att utnyttja tjänsterna som finns i de sociala medierna.

I materialet presenteras vissa förfaringssätt och praxis, som organisationerna och enskilda tjänstemän bör följa när de deltar i forum inom de sociala medierna. I översikten ingår inga egentliga rekommendationer. Vid sidan om denna "allmänna anvisning" bör organisationerna utarbeta egna anvisningar utifrån sina egna behov och utgångspunkter.

Dessutom önskas översikten fungera som underlag för en debatt om dessa frågor inom förvaltningens organisationer. Översikten finns på justitieministeriets demokrati.fi -webbplats och materialet kommer att kompletteras och uppdateras regelbundet. Via webbplatsen kan texten också kommenteras. Översikten publiceras på svenska i september i samband med den första uppdateringen.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Sari Aalto-Matturi, JM, demokrati- och språkenheten, tfn 09 1606 7963,
projekchef Oili Salminen, JM, demokrati- och språkenheten, tfn 09 1606 7529

Anvisningen om användningen av social medier finns på justitieministeriets demokrati.fi -webbplats (på finska): http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/Sosiaalisenmedianmahdollisuudethallinnollepa

Tillbaka till toppen