Hoppa till innehåll
Media

Nu finns det en handbok om god praxis i arbetet mot hatbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2019 10.38 | Publicerad på svenska 21.10.2019 kl. 11.17
Nyhet

I Zagreb i Kroatien hålls i dag den 21 oktober en slutkonferens för projektet Against Hate som samordnas av justitieministeriet. Temat för konferensen är god praxis i arbetet mot hatbrott.

Vid evenemanget får man höra experter från olika branscher som framför sina förslag till fungerande förfaranden för att förebygga och ingripa i hatbrott. Det handlar inte bara om myndigheternas praxis, utan också om hur hatbrott kan hanteras i det civila samhället. 

Under konferensen publiceras också en handbok om god praxis. Handboken innehåller beskrivningar av olika förfaranden som tillämpas i EU-länderna i arbetet mot hatbrott och hatretorik. Den innehåller också en kort beskrivning av medlemsländernas lagstiftning gällande hatbrott och hatretorik samt information om de rekommendationer som ECRI har gett ut (European Commission against Racism and Intolerance).

Syftet med projektet Against hate, som justitieministeriet samordnar, är att effektivisera arbetet mot hatbrott och hatretorik. I projektverksamheten fokuserar man på att utveckla rapporteringen av hatbrott samt på att stärka myndigheternas, särskilt polisens, åklagarnas och domarnas, förutsättningar för att hantera hatretorik och hatbrott och stödja offer för hatbrott.

Samarbetspartners i projektet Against hate är Brottsofferjouren och tre kroatiska frivilligorganisationer. Projektet finansieras med medel från EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (2014-2020). Det tvååriga projektet avslutas den 30 november 2019.

Ytterligare information: Milla Aaltonen, projektchef, tfn 02951 50061, [email protected]

Guidebook of good practices in combating hate crimes and hate speech (handbok om god praxis i arbetet mot hatbrott, på engelska) 

Tillbaka till toppen