Hoppa till innehåll
Media

Inget att anmärka på i användningen av partistödet 2014

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2016 11.30
Pressmeddelande

I justitieministeriets granskning av användningen av statsunderstödet som beviljats partierna för år 2014 har inte framgått något som väsentligt strider mot bestämmelserna eller föreskrifterna. Partierna bör dock i framtiden fästa uppmärksamhet vid ifyllandet av redovisningsblanketten samt utveckla enhetliga registreringsförfaranden för kretsorganisationerna.

År 2014 beviljade statsrådet de partier som är företrädda i riksdagen sammanlagt 33 830 000 euro i understöd. Drygt hälften av understödet var avsett för partiernas politiska verksamhet och resten för deras informationsverksamhet och kommunikation.

Justitieministeriet övervakar användningen av partistödet som beviljas av statsrådet samt iakttagandet av partilagen till den del tillsynen inte ska skötas av Statens revisionsverk. Revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab deltog i utförandet av granskningen gällande år 2014. Partierna har underrättats om resultaten av granskningen.

Uppgiften att övervaka partiernas medelsanvändning kommer att överföras från justitieministeriet till Statens revisionsverk, men granskningen som gäller år 2015 sköts dock fortfarande vid justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

 
Tillbaka till toppen