Hoppa till innehåll
Media

Föreningslagen reformeras vid ingången av september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2010 10.00
Pressmeddelande -

Föreningslagen reformeras i början av september för att bättre motsvara behoven hos olika typer av föreningar samt de krav som dagens medborgar- och organisationsverksamhet ställer. Medlemmarnas möjligheter att påverka ökas genom att tillåta distansdeltagande i förenings- och fullmäktigemöten. Dessutom ändras den nuvarande lekmannarevisionen till verksamhetsgranskning. I synnerhet små föreningars behov beaktas bättre i lagen.

Enligt de nya bestämmelserna är t.ex. distansdeltagande i förenings- eller fullmäktigemöten per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel möjligt, om föreningens stadgar tillåter det. En förutsättning är att rätten att delta och rösträkningens riktighet kan kontrolleras på ett sätt som är jämförbart med vad som gäller för traditionellt möte. Reformen underlättar särskilt ungas deltagande i organisationsverksamhet.

Distansdeltagande är i fortsättningen möjligt både före och under ett möte. I fråga om partipolitiska föreningar är distansdeltagande dock möjligt enbart under själva mötet. I viktigare ärenden ska det dock dessutom alltid hållas ett traditionellt möte.
Den lekmannarevision som grundade sig på revisionslagen ersätts i föreningslagen med en verksamhetsgranskning, vars innehåll motsvarar god lekmannarevisionssed. En förening ska välja en verksamhetsgranskare, om den inte har en auktoriserad revisor enligt revisionslagen. Enförening kan övergå från lekmannarevision till verksamhetsgranskning utan att ändra sina stadgar.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 09 1606 7664
e-post: fö[email protected]

Föreningslag

Patent- och registerstyrelsen Föreningsregistrets rådgivning telefon: (09) 6939 5861

Tuija Brax
Tillbaka till toppen