Hoppa till innehåll
Media

Offentliga delgivningar och offentliga kungörelser publiceras i första hand på myndigheternas webbplatser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2019 12.00
Pressmeddelande

Bestämmelserna om offentlig delgivning och offentliga kungörelser förnyas den 1 januari 2020. I och med ändringen av förvaltningslagen ska både offentliga delgivningar och offentliga kungörelser i första hand publiceras på myndigheternas webbplatser.

Vid offentlig delgivning publiceras på samma sätt som nu endast ett meddelande om att en handling finns tillgänglig, men inte själva handlingen. Vid offentlig kungörelse publiceras utöver kungörelsen även de handlingar som kungörs.

Möjligheterna att ta del av offentliga delgivningar, kungörelser och kungjorda handlingar förbättras när de finns tillgängliga på webben och man inte längre behöver veta när ämbetsverket i fråga är öppet eller var det ligger.

Lagen ger också möjlighet att vid behov använda kompletterande publiceringssätt, såsom tidningspublicering. Dessutom ska meddelanden om delgivning eller kungörelser publiceras i den officiella tidningen, om det exempelvis på grund av en störning i datakommunikationen inte är möjligt att publicera dem på myndighetens webbplats.

Enligt förvaltningslagen används offentlig delgivning som delgivningssätt speciellt om ett beslut eller andra handlingar som inverkar på behandlingen av ett förvaltningsärende inte har kunnat delges på något annat sätt. Kungörelseförfarandet används med stöd av speciallagar i synnerhet i miljöärenden.

Ytterligare upplysningar: Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 396, e-post: [email protected]

Reformering av lagstiftningen om offentliga kungörelser

Tillbaka till toppen