Inlägg med taggen kehittäminen .

Johanna Kaunisvaara: Projektet Valpoolen fokuserar på valberedskap

fi I sv Vid justitieministeriet pågår projektet Valpoolen, där man främjar myndighetssamarbetetför att ingripa i valpåverkan och förbättra valberedskapen....