Inlägg med taggen kognitio .

Liisa Männistö: Erfarenheter av pilotförsöket med ett verktyg för bedömning barns rätt till delaktighet

Liisa Männistö: Erfarenheter av pilotförsöket med ett verktyg för bedömning barns rätt till delaktighet  fi I sv Barn har rätt att uttrycka sin åsikt...

Minister Antti Häkkänen: Målet ett Finland fritt från trakasseri

Minister Antti Häkkänen: Målet ett Finland fritt från trakasseri  fi | sv Jag utmanar justitieministeriets förvaltningsområde, övriga ministerier,...