Kuva/foto: SuomiFinland100, Markku Lempinen

SuomiFinland100 - Öppet hus vid justitieministeriet lördagen den 26 augusti kl. 10-14

 

Justitieministeriet, Södra Esplanaden 10, Helsingfors

I dagens prgramm bland annat informationsinslag, guidade konstrund- und rundvandringar i huset och kaffeservering.

Minister Antti Häkkänen på plats kl. 12.00-12.30.

Informationsinslag (på finska)

kl. 10.20 Medborgarnas möjligheter att påverka, konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson

kl. 10.40 Brottsbekämpning, specialplanerare Saija Sambou

kl. 11.00  Brottsoffers rättigheter, specialsakkunnig Elina Ruuskanen

kl. 11.20 Vad är hatbrott, lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen

kl. 11.40 ad ska medborgarna veta om konsumentskydd, lagstiftningsrådet Katri Kummoinen

kl. 12.00 Ändring av grundlagen och underrättelseprojektet, specialsakkunnig Anu Mutanen

kl. 12.20  På vilket sätt främjar Finland EU-handlingarnas offentlighet, lagstiftningsrådet Sonya Walkila

kl. 12.40  Hur stadgas lagar - och var finns de, utvecklingschef Aki Hietanen

kl. 13.00 Vem har rätt till rättshjälp / När behövs en intressebevakare, regeringssekreterare Päivi Tiainen-Hyrkäs

Annat program

  • bekanta dig med de elektroniska demokratitjänsterna, språkliga rättigheter eller verksamhet av diskrimineringsombudmannen, jämställdhetsombudsmannen och dataombudsmannen.

Guidade konstrundvandringar

Guidade konstrundvandringar kl. 11, 12 och13.

Till slut kan du rösta vad som var det intressantaste i justitieministeriet!

Det är inte möjligt att lämna sina saker i förvar vid besöksobjekten, så det lönar sig att lämna stora väskor och ryggsäckar hemma. Man ska också hålla ytterkläderna med sig under rundvandringen. Rullstosburna besökare hänvisas till en tillgänglighetsanpassad entré.

 

Justitieministeriets förvaltningsområde: evenemang under Tillsammans-veckoslutet

Brottspåföljdsmyndigheten

Fredagen den 25 augusti 2017

Pyhäselkä fängelse, Juga fängelse och Joensuu byrå för samhällspåföljder
Kauppakeskus Joensuun Prisma, Voimatie 2, 80100 Joensuu, I närheten av Linnapuoti (Luovi‐butiken)

25.8.2017 kl. 9–17, Linnapuoti har öppet 10−17

Information om Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet och hur man kan utbilda sig till
arbetsuppgifter inom brottspåföljdssektorn. I boden säljs produkter som tillverkats i fängelset.

Tammerfors byrå för samhällspåföljder och Västra Finlands regioncentrum
Rautatienkatu 10, 4 vån.,Tammerfors

25.8.2017 kl. 13–15

Information om verksamheten, kaffeservering

Övertorneå fängelse
Rajantie 410, Övertorneå

25.8.2017, inbjudna gäster kl. 11, öppet hus för allmänheten 12−15

Information om verksamheten, visning av lokalerna Presentation av produkter tillverkade på fängelset. Samtidigt firar Övertorneå fängelse 20 år av verksamhet som inleddes den 18 april 1997.

Lördagen den 26 augusti 2017

Huvudevenemang vid Brottspåföljdssektorns utbildningscentral
Brottspåföljdssektorns utbildningscentral, Fernissagatan 2, Vanda

26.8.2017 kl. 10–16

Ett flertal experter inom arbetet med samhällspåföljder och i fängelser samt en fängelsehund medverkar. Möjlighet att köpa fängelsets produkter. Teckningstävling och servering för barn. Programmet
varvas med musikföreställningar och rundvandringar i lokalerna där utbildning för fängelseyrken sker och kontoret för Nylands byrå för samhällspåföljder.

Tidsschema
10.00 Dörrarnas öppnas
10.30 Generaldirektör Esa Vesterbacka välkomnar besökarna
11.00 Generaldirektören öppnar en utställning om kriminalvårdens historia och utveckling
11.30 Informationsinslag om utbildningen inom Brottspåföljdssektorn
12.00 Informationsinslag om projektet Vankeusaika mahdollisuutena – Fängelsetiden som en möjlighet
12.15 Utbildning i användning av maktmedel uppvisas
13.15 Informationsinslag om det finländska systemet med samhällspåföljderna
14.15 Utbildning i användning av maktmedel uppvisas
16.00 Dörrarnas stängs

S:t Michels byrå för samhällspåföljder
Maaherrankatu 44, 50100 S:t Michels, 3 vån. (Mikalos hus)

26.8 kl. 10.00−14.00

Under dagen berättas om samhällspåföljderna, hur arbetet med att ge utlåtanden går till och enligt
vilka kriterier fångarna placeras på de olika anstalterna. Kaffeservering. Ingen förhandsanmälan.

S:t Michels fängelse
Päiviönkatu 1, S:t Michels

26.8 kl. 12–15

Kort rundvandring i fängelset och presentation av verksamheten. Märk väl att det blir en del trappsteg på rundvandringen som således inte är hinderfri. Rundvandringen sker i grupper som formas
utgående från förhandsanmälningarna. Rundvandringen tar 20–30 minuter. De första 100 som anmält sig får plats på rundvandringarna. Förhandsregistreringen är obligatorisk. Fängelset meddelar den exaktatidpunkten mellan kl. 12 och 15 till dem som anmält sig och fått plats.

Anmäl er vänligen senast den 21 augusti 2017 kl. 16.15: [email protected]
Ange namn och födelsedatum. Endast myndiga personer äger tillträde. Besökarna ska vara nyktra och ha med sig fotolegitimation. Vid fängelseporten passeras en metalldetektor, så undvik att bära på er metallföremål för att påskynda säkerhetskontrollen. Fängelset förbehåller sig rätten att vägra inträde för en förhandsanmäld person.

Kylmäkoski fängelse
Vanhamaantie 26, Akaa

Den 1:a gruppen kl. 10.30−12.00 och 2:a gruppen kl. 12.30−14.00

Rundvandring i fängelset, möjlighet att se narkotikahunden i arbetet och köpa produkter tillverkade i fängelset. På rundvandringar tas de 200 först anmälda.

Anmäla er senast den 21 augusti 2017 kl 16.15: [email protected] eller tel. 029 56 83539. Vid anmälan vänligen ange om ni vill vara med i den 1:a gruppen kl. 10.30−12.00 eller den 2:a kl. 12.30−14.00.
Obs! Ta med legitimation.

Vånå fängelse
Ylänneentie 26, Tavastehus

26.8 kl. 10−14

Presentation av verksamheten vid den sammanslagna enheten som består av fängelsets enheter i
Vånå och Ojoinen samt Tavastlands byrå för samhällspåföljder. Informationsinslag om den sammanslagna enheten och arbetet med kvinnliga fångar kl. 11, 12 och 13. Fängelsebutiken har öppet under evenemanget. Kaffeservering.

Program på Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsställen

Rättsväsendet

Högsta domstolen
Norra Esplanaden 3, 00100 Helsingfors

26.8 kl. 10−16

Möjlighet att besöka högsta domstolens lokaler och höra mer om domstolens verksamhet och lokalernas historia. I lokalerna finns också inhemska konstnärers unika verk. Högsta domstolens webbsidor.

Östra Finlands hovrätt och Östra Finlands förvaltningsdomstol
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio (ingång på Puistokatus sida)

26.8 kl. 10−15

Under dagen presenteras hovrättens och förvaltningsdomstolens verksamhet. Företrädare för domstolen svarar på allmänhetens frågor. Östra Finlands hovrätts webbsida (på finska), Östra Finlands förvaltningsdomstols webbsida

Tusby tingsrätt
Mannilantie 26-28, ingång från Helsingforsvägen, 04400 Träskända

26.8 kl. 10−14

Under dagen presenteras den finska rättsvådens 100-åriga och Tusby domsagas/tingsrätts 80-åriga historia. Företrädare för tingsrättens alla personalgrupper finns på plats för att berätta om tingsrättens verksamhet och presentera lokalerna. Tusby tingsrätts webbsida (på finska)

Esbo tingsrätt
Vitikka 1 B 2 02630 Esbo

26.8  kl. 10−14

Träffa tingsrättens personal, och bekanta dig med domstolsmedling och rättegång. Program: kl. 10.15 Tvistemål, kl. 11.00 medlingsuppvisning, kl. 12.00 brottsmålsärenden, kl. 13.00 medlingsuppvisning. Esbo tingsrätts webbsida
Program: Bekanta dig med tingsrätten

Norra Savolax tingsrätt
Kansliet i Kuopio Suokatu 44, 70110 Kuopio
Kansliet i Idensalmi Savonkatu 26, 74100 Idensalmi

26.8  kl. 10−15

Fråga och diskutera, bekanta dig med rättegångsförfarandet, delta i en rättegångsdemonstration som publik. Kaffeservering. I Idensalmi även musikframställningar. Norra Savolax tingsrätts webbsida (på finska) 
Avointen ovien päivän ohjelma Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. (på finska)