Hoppa till innehåll
Media

Förhandsröstningen i EU-valet inleds onsdagen den 29 maj 2024

27.5.2024 11.12
JM
Förhandsröstningen i EU-valet förrättas under tidsperioden 29.5−4.6.2024 och utomlands 29.5−1.6.2024. Många förhandsröstningsställen utomlands är dock öppna under en kortare tid än så. Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.

Minister Meri deltar i justitieministermöte i Tallinn

27.5.2024 15.45
JM
De nordiska och baltiska ländernas justitieministrar träffas i Tallinn tisdagen den 28 maj. Teman för mötet är bland annat ungdomsbrottslighet och brottsbekämpning. Finland representeras vid mötet av justitieminister Leena Meri.

Arbetsgrupp ska bereda ändringar i lagstiftningen om miljöbrott

22.5.2024 14.57
JM
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog i våras nya regler om miljöbrott, genom vilka EU-ländernas lagstiftning om miljöbrott förenhetligas. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda det nationella genomförandet av direktivet.

Justitieministeriet och Människorättscentret informerar:
Utredning: Antisemitismen har ökat i Finland under de senaste fem åren

22.5.2024 10.00
JM
Enligt forskningsrapporten Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism i Finland – Utredning om diskriminering och hatbrott mot judar upplever största delen av dem som identifierar sig som judar att antisemitismen, det vill säga judehatet, har ökat i Finland under de senaste åren.

Lagförslag om verkställighet av böter på remiss

20.5.2024 14.38
JM
En arbetsgrupp vid justitieministeriet har berett ett förslag till ny lag om verkställighet av böter. Genom lagen blir bestämmelserna om indrivning av fordringar och myndigheternas uppgifter tydligare. Målet är att effektivisera indrivningen av fordringar och förenkla verkställighetsförfarandet. Lagstiftningsprojektet är kopplat till en reform av informationssystemet som Rättsregistercentralen använder för verkställande av straffrättsliga påföljder.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen