Hoppa till innehåll
Media

EU-valet söndagen den 9 juni 2024

8.5.2024 9.18
JM
Europaparlamentsvalet, dvs. EU-valet, förrättas i Finland söndagen den 9 juni 2024. Från Finland väljs 15 ledamöter till Europaparlamentet för en femårsperiod. De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet.

Arbetsgrupp ska bereda ändringar i lagstiftningen om miljöbrott

22.5.2024 14.57
JM
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd antog i våras nya regler om miljöbrott, genom vilka EU-ländernas lagstiftning om miljöbrott förenhetligas. Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda det nationella genomförandet av direktivet.

Justitieministeriet och Människorättscentret informerar:
Utredning: Antisemitismen har ökat i Finland under de senaste fem åren

22.5.2024 10.00
JM
Enligt forskningsrapporten Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism i Finland – Utredning om diskriminering och hatbrott mot judar upplever största delen av dem som identifierar sig som judar att antisemitismen, det vill säga judehatet, har ökat i Finland under de senaste åren.

Lagförslag om verkställighet av böter på remiss

20.5.2024 14.38
JM
En arbetsgrupp vid justitieministeriet har berett ett förslag till ny lag om verkställighet av böter. Genom lagen blir bestämmelserna om indrivning av fordringar och myndigheternas uppgifter tydligare. Målet är att effektivisera indrivningen av fordringar och förenkla verkställighetsförfarandet. Lagstiftningsprojektet är kopplat till en reform av informationssystemet som Rättsregistercentralen använder för verkställande av straffrättsliga påföljder.

Det ska bli lättare att lämna delgivningar av besittningstagande av aktielägenheter

16.5.2024 11.39
JM
Regeringen föreslår att det i lagen om bostadsaktiebolag görs de ändringar som behövs för att delgivningar av besittningstagande av en aktielägenhet ska kunna verkställas också i situationer där bevislig delgivning av handlingar till utlandet inte är möjlig.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen