Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition om Finlands godkännande och sättande i kraft av Nato Sofa och Parisprotokollet har överlämnats till riksdagen

30.11.2023 14.08
UM
Statsrådet lämnade den 30 november en regeringsproposition till riksdagen som gäller Finlands anslutning till Nato Sofa och Parisprotokollet. Utöver ikraftträdandelagarna innehåller propositionen nio anknytande lagförslag. I propositionen bedöms att godkännandet av avtalet och protokollet förutsätter ett beslut som fattas med två tredjedelars majoritet.

Förslag: Det positiva kreditupplysningsregistret ska kunna utnyttjas för forsknings- och utredningsändamål

30.11.2023 13.43
JM
Regeringen föreslår ändringar i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Den viktigaste ändringen är att Skatteförvaltningen kan lämna ut uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret till Statistikcentralens forskar- och materialtjänst.

Arbetsgrupp ska bereda möjligheten till skuldkonvertering vid företagssanering

29.11.2023 11.43
JM
Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda lagstiftningsändringar som möjliggör skuldkonvertering vid företagssanering. Projektet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Mycket återstår att lösa i förhandlingarna om EU-direktivet om bekämpning av våld mot kvinnor

24.11.2023 12.10
JM
EU-kommissionen lade i mars 2022 fram ett förslag till direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Rådets allmänna riktlinje om direktivförslaget nåddes i rådet för rättsliga och inrikes frågor i juni 2023. Förhandlingarna om direktivets innehåll pågår fortfarande i EU och Finland har sålunda ännu inte tagit ställning till den slutliga helheten. Finland motsätter sig dock inte att en våldtäktsbestämmelse som grundar sig på avsaknad av samtycke tas in i direktivet, såsom framförts i offentligheten.

Parlamentarisk arbetsgrupp ska utveckla praxis vid val och röstning – röstningsställenas tillgänglighet säkerställs

23.11.2023 13.40
JM
Statsrådet tillsatte den 23 november en parlamentarisk arbetsgrupp för att utveckla praxis vid val och röstning. Arbetsgruppens mandattid pågår till utgången av 2025.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen