Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av diskrimineringslagen och småbarnspedagogiken

20.6.2024 16.04
JM
Justitieministeriet har skickat ett brev till intressegrupper där man proaktivt berättat om remissbehandlingen av reformen av diskrimineringslagen som inleds senare i sommar. Brevet har diskuterats i medierna. 

Åtgärdsprogrammet för strategin mot korruption uppdateras

18.6.2024 13.14
JM
Justitieministeriet har tillsatt en berednings- och styrgrupp för uppdateringen och uppföljningen av åtgärdsprogrammet mot korruption. Målet är att förebygga och minska korruption samt att främja avslöjandet och utveckla bekämpningen av korruption.

Bedömningspromemoria: Brottsofferavgifterna bör höjas

18.6.2024 10.00
JM
Justitieministeriet har publicerat en bedömningspromemoria där man granskar möjligheterna att höja de brottsofferavgifter som tas ut av gärningsmännen. Enligt bedömningspromemorian kan och är det också befogat att höja brottsofferavgifterna.

Dataskyddslagstiftningen har bedömts med tanke på informationsflödet och organiseringen av de offentliga tjänsterna – halvtidsrapport på remiss

17.6.2024 15.12
JM
Den av justitieministeriet tillsatta samordningsgruppens halvtidsrapport om totalreformen av dataskyddslagstiftningen har blivit färdig och sänts på remiss. Samordningsgruppen har i sin halvtidsrapport identifierat sådana bestämmelser som gäller behandling av personuppgifter som kan påverka myndigheternas informationsflöde eller organiseringen av de offentliga tjänsterna.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen