Hoppa till innehåll
Media
Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

EU-valet söndagen den 9 juni 2024

8.5.2024 9.18
JM
Europaparlamentsvalet, dvs. EU-valet, förrättas i Finland söndagen den 9 juni 2024. Från Finland väljs 15 ledamöter till Europaparlamentet för en femårsperiod. De uppställda kandidaterna är kandidater i hela landet.

Lagförslag om verkställighet av böter på remiss

20.5.2024 14.38
JM
En arbetsgrupp vid justitieministeriet har berett ett förslag till ny lag om verkställighet av böter. Genom lagen blir bestämmelserna om indrivning av fordringar och myndigheternas uppgifter tydligare. Målet är att effektivisera indrivningen av fordringar och förenkla verkställighetsförfarandet. Lagstiftningsprojektet är kopplat till en reform av informationssystemet som Rättsregistercentralen använder för verkställande av straffrättsliga påföljder.

Det ska bli lättare att lämna delgivningar av besittningstagande av aktielägenheter

16.5.2024 11.39
JM
Regeringen föreslår att det i lagen om bostadsaktiebolag görs de ändringar som behövs för att delgivningar av besittningstagande av en aktielägenhet ska kunna verkställas också i situationer där bevislig delgivning av handlingar till utlandet inte är möjlig.

Justitieminister Meri: Skyddet av personuppgifter bör kunna förbättras

16.5.2024 10.55
JM
"Vid justitieministeriet arbetar vi för att känsliga personuppgifter ska skyddas ännu bättre. Dataintrånget vid Helsingfors stad är ett hemskt exempel på en händelse som inte borde få inträffa", säger justitieminister Leena Meri.

Sammanlagt sju sökanden till tjänsten som justitieministeriets kanslichef

14.5.2024 16.50
JM
Tjänsten som kanslichef vid justitieministeriet söktes inom den utsatta tiden av 7 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 januari 2025 för en tidsperiod på fem år.

Justitieministeriet

Justitieministeriet

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten samt ser till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.

Information om ministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Inom justitieministeriets förvaltningsområde arbetar drygt 9 100 personer, varav största delen vid domstolarna

Justitieministeriets förvaltningsområde

Ministrar

Leena Meri
Leena Meri
Justitieminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister, Ålandsärenden
Tillbaka till toppen